O nás

V Júli 2011 skupinou podnikateľských subjektov bolo založené záujmové združenie právnických osôb, ktoré je zamerané na tieto účely:

  1. Príprava a realizácia projektov cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja využitia obnoviteľných zdrojov,
  2. Výskum a vývoj v oblasti zásobovania energiou budov a realizácii aktivít súvisiacich s implementáciou smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov,
  3. Výskum a vývoj v oblasti využitia LED svetiel,
  4. tvorba a ochrana životného prostredia, najmä v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie,
  5. podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  6. spolupráca s organizáciami výskumu a vývoja, univerzitami, inovačnými a technologickými centrami,
  7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Hlavným zakladateľom združenia je spoločnosť Ensavtech, s.r.o. http://www.ensavtech.eu/

Združenie EnCoBa je členom slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu (SAPI) http://www.sapi.sk/

adobe-pdf-logo_resize  Rozhodnutie o registrácii združenia
adobe-pdf-logo_resize  Stanovy združenia
adobe-pdf-logo_resize  Výpis z registra združení

Leave a Reply